- اتصال به Api

اتصال به Api

یکی از امکانات اصلی طراحی سایت افغانستان، ارائه API کامل برای مدیریت داده‌های وب‌سایت از طریق برنامه‌های شخص ثالث است. برای مشاهده مستندات اتصال به API وب‌سایت خود، به صفحه‌ی اختصاصی خود در وب‌سایت postman مراجعه کنید. در نظر داشته باشید که مستندات برای وب‌سایت api.imcloud.org آماده شده و برای استفاده روی وب‌سایت خود، باید نام دامنه خود را جایگزین آن کنید.